fbpx

FAQ

I don't have the app yet, so it can be stated that the app is currently in development and will be ready soon.

Jeg har ikke appen ennå, så det kan opplyses at appen er under utvikling og snart er klar.