Vilkår for bruk

1. Introduksjon

Velkommen til Ferskify AS (“Ferskify,” “vi,” “oss,” “vår”). Ved å bruke nettstedet Ferskify.com (“Nettstedet”) og våre tilknyttede tjenester (samlet referert til som “Tjenesten”), aksepterer du og samtykker til å være bundet av følgende Vilkår for Bruk (“Vilkårene”). Disse Vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale (“Avtalen”) mellom deg og Ferskify. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller modifisere deler av disse Vilkårene når som helst. Eventuelle slike endringer vil bli publisert på denne siden med dato for siste revisjon. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter slike endringer vil utgjøre din aksept av de nye Vilkårene. Hvis du ikke godtar å følge disse eller fremtidige Vilkår, må du ikke bruke eller få tilgang til Tjenesten.

2. Beskrivelse av Tjenesten

Ferskify er en rengjøringsleverandør som tilbyr rengjøringstjenester gjennom Nettstedet. Vi tilbyr profesjonelle rengjøringstjenester til kunder (“Kunder”) utført av våre egne rengjørere (“Rengjørere”). Ferskify utfører selv alle rengjøringstjenestene og sikrer kvaliteten, sikkerheten og påliteligheten av tjenestene vi leverer.

3. Ansvarsfraskrivelse

3.1 Rengjørernes Ansvar: Selv om Ferskify utfører rengjøringstjenestene, er Rengjørerne ansvarlige for kvaliteten, sikkerheten og lovligheten av de tjenestene de leverer. Ferskify garanterer for kvaliteten på våre rengjøringstjenester og Rengjørernes pålitelighet.

3.2 Begrenset Ansvar: Ferskify er ikke ansvarlig for noen skader, tap eller kostnader som oppstår som følge av eller i forbindelse med rengjøringstjenestene levert av Rengjørere. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, skader på eiendom, tap av eiendom eller personskader. Rengjørerne er eneansvarlige for eventuelle skader som oppstår under utførelsen av deres tjenester.

4. Forsikring og Erstatningsansvar

4.1 Forsikring: Ferskify oppfordrer alle Rengjørere til å ha tilstrekkelig forsikring som dekker personskader, eiendomsskader og andre potensielle tap som kan oppstå under utførelsen av deres tjenester. Vi anbefaler også Kundene å ha egen forsikring som dekker eventuelle skader eller tap som kan oppstå i forbindelse med bruk av rengjøringstjenestene.

4.2 Erstatningsansvar: Ferskify fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med bruk av Tjenesten. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, økonomiske tap, tap av fortjeneste, tap av data, og tap som følge av forretningsavbrudd. Kundene er selv ansvarlige for å sikre at deres eiendom er tilstrekkelig sikret og beskyttet mot potensielle skader under rengjøring.

5. Tvisteløsning

Eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse Vilkårene eller Tjenesten, skal løses gjennom forhandlinger i god tro mellom partene. Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, skal den avgjøres ved voldgift i Oslo i henhold til gjeldende lover og regler.

6. Generelle Bestemmelser

6.1 Gjeldende Lov: Disse Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med lovene i Norge.

6.2 Avtales Integritet: Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Ferskify med hensyn til Tjenesten, og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, enten skriftlige eller muntlige, om emnet heri.

6.3 Fraskrivelse og Adskillelse: Vår unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slik rettighet eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i disse Vilkårene blir funnet å være ugyldig eller uhåndhevbar, skal de resterende bestemmelsene forbli i full kraft og virkning.

Ved å bruke Ferskify.com og våre tjenester, samtykker du til disse Vilkårene. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse Vilkårene, vennligst kontakt oss på ferskify@gmail.com.

Jeg har ikke appen ennå, så det kan opplyses at appen er under utvikling og snart er klar.

I don't have the app yet, so it can be stated that the app is currently in development and will be ready soon.